Tên chương trình: Sức khỏe và cuộc sống

Thời gian phát sóng: 12:00 – 12:30 mỗi ngày

Nội dung: Sức khỏe và cuộc sống

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

12:30 – 13:00 Thầy thuốc của bạn 13:00 – 13:05 Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz
13:05 – 13:35 Sức khoẻ cộng đồng * (Chung tay phòng chống dịch bệnh/Dân số KHHGĐ) 13:35 – 14:05 Bác sĩ của bạn
14:00 – 14:05 Giới thiệu các chương trình FM 99.9 Mhz 14:05 – 15:00 Tác giả & tác phẩm
15:00 – 16:00 Ca nhạc cải lương 16:00 – 16:10 Tiếng Pháp
16:12 – 16:45 Xổ số kiến thiết Tiền Giang 16:45 – 17:00 Ca khúc Việt Nam
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
13:00 - 13:05 Bản tin
13:05 – 14:00 Sân khấu truyền thanh
14:00 – 14:30 Tạp chí Người lao động
14:30 - 15:00 Theo dòng thời sự
15:00 - 15:05 Bản tin
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
12:15 – 13:00 Giao thông và Âm nhạc - Sagri: Công nghệ xanh vì cuộc sống
13:00 – 14:00 Cho bạn cho tôi
14:00 – 14:30 Giao thông và Âm nhạc
14:30 – 16:00 Sát cánh gia đình Việt - 15g15: Giao thông và Âm nhạc
16:00 – 17:00 Đồng hành cùng doanh nghiệp - Giao thông và Âm nhạc