ĐANG PHÁT ONLINE - FM 99.9 Mhz

Tên chương trình: Sắc màu sân khấu

Thời gian phát sóng: 16:10 – 16:45 mỗi ngày

Nội dung: Sắc màu sân khấu

CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - FM 99.9 Mhz

16:45 – 17:15 Sống khoẻ mỗi ngày 17:15 – 17:45 Y khoa vui vẻ
17:45 – 18:00 Thông tin & quảng cáo 18:00 – 18:45 Sài Gòn buổi chiều
18:45 – 19:00 Tiếng Anh 19:00 – 19:30 Văn học tuổi xanh
19:30 – 20:00 Phát thanh học đường 20:00 – 20:05 Bản tin
20:05 – 21:00 Radio công nhân 21:00 – 22:00 Nốt nhạc thứ bảy
CHƯƠNG TRÌNH AM 610Khz
16:45 – 17:00 Thông tin & quảng cáo
17:00 – 17:45 Thời sự
17:45 – 18:15 Đối ngoại
18:15 – 18:45 Nông thôn mới
18:45 – 19:00 Đào tạo từ xa - Đại học Bình Dương
CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
17:00 – 18:00 Đi an toàn, về hạnh phúc - Giảm ngập nước Đô thị - Giao thông Sài Gòn
18:00 – 19:00 Góc nhìn thể thao - Giao thông Nghe và Nghĩ - Tâm điểm FM956
19:00 – 19:45 Nước tốt cho sức khỏe vượng - Giao thông và Âm nhạc
19:45 – 20:00 Thông tin & quảng cáo
20:00 – 21:00 Cho bạn cho tôi (PL)