Đài tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice of Ho Chi Minh City People
 • Tên chương trình: Nông thôn

  Thời gian phát sóng: 04:30 – 05:30 mỗi ngày

  Nội dung: Nông thôn

  CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THEO - AM 610Khz

  05:30 – 06:00 Thời sự - Radio Co.op Mart - Đánh thức Thành phố 06:00 – 06:30 Hướng đến một nền hành chính hiệu quả
  06:30 – 07:00 Thông tin & quảng cáo 07:00 – 07:30 Diễn đàn doanh nghiệp
  07:30 – 08:00 Thời sự 08:00 – 08:30 Tiếng Khmer - Giới thiệu chương trình
  08:30 – 09:00 Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM 09:00 – 09:05 Bản tin
  09:05 –10:00 Giai điệu trẻ - Chung tay vì môi trường 10:00 – 10:30 VOH kết nối
  CHƯƠNG TRÌNH FM 99.9 Mhz
  05:00 – 05:30 Thơ trên sóng nhạc
  05:30 – 06:00 Thời sự
  06:00 – 07:00 Sài Gòn buổi sáng
  07:00 – 07:30 Sinh viên 4.0
  07:30 – 08:30 Radio cà phê - Tình khúc Việt Nam
  CHƯƠNG TRÌNH FM 95.6 Mhz
  05:00 – 05:30 Đào tạo từ xa (ĐH Mở TPHCM)
  05:30 – 06:00 Thời sự - Radio Coop-Mart Đánh thức TP
  06:00 – 08:00 Sàigòn FM
  08:00 – 09:00 Giảm ngập nước Đô thị - Nhịp sống Sài Gòn - KQXS Vietlott
  09:00 – 10:00 Giao thông và âm nhạc