ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
Thiếu tự chủ tài chính, khó cải cách giáo dục Đại học
18:55 31/07/2014
(VOH) - Trong hai ngày 31/07 và 01/08, hội thảo Đối thoại giáo dục VN với chủ đề Cải cách giáo dục Đại học do Nhóm Đối thoại giáo dục phối hợp với Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TPHCM tổ chức, nhằm thảo luận các chiến lược và đề xuất những cải cách đối với hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam (ĐH VN).
 RADIO ONLINE
 
Thứ sáu, 01-08-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743