ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 24/08/2014 Phần 1

19:48 25/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 17/08/2014 Phần 2

21:07 18/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 17/08/2014 Phần 1

21:05 18/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 10/08/2014 Phần 2

17:36 11/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 10/08/2014 Phần 1

17:18 11/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 03/08/2014 Phần 2

10:19 05/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 03/08/2014 Phần 1

10:04 05/08/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 27/07/2014 Phần 2

11:20 30/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 27/07/2014 Phần 1

11:13 30/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 20/07/2014 Phần 2

15:36 22/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn
Trở về   Xem tiếp Xem tin từ ngày   
 RADIO ONLINE
 
Thứ ba, 02-09-2014
Playlist của bạn

LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743