ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 20/07/2014 Phần 1

15:29 22/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 13/07/2014 Phần 2

10:55 15/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 13/07/2014 Phần 1

10:54 15/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 06/07/2014 Phần 2

11:10 08/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Giai điệu thính phòng) - 06/07/2014 Phần 1

11:04 08/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Phong cách nhạc nhẹ) - 29/06/2014 (CKXH) Phần 2

16:37 01/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Phong cách nhạc nhẹ) - 29/06/2014 (CKXH) Phần 1

16:28 01/07/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Phong cách nhạc nhẹ) - 22/06/2014 Phần 2

11:17 25/06/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Phong cách nhạc nhẹ) - 22/06/2014 Phần 1

11:06 25/06/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn

Tuyển chọn giọng hát hay (Phong cách nhạc nhẹ) - 15/06/2014 Phần 2

11:58 17/06/2014
+ Xem
+ Thêm vào playlist của bạn
Trở về   Xem tiếp Xem tin từ ngày   
 RADIO ONLINE
 
Thứ sáu, 25-07-2014
Playlist của bạn

LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743