ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
+ Đọc truyện đêm khuya - 06/09/2014
Nghe | Thêm vào playlist
+ Đọc truyện đêm khuya - 30/08/2014
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Hòn đất (Anh Đức) - Phần 6
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Hòn đất (Anh Đức) - Phần 5
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Hòn đất (Anh Đức) - Phần 4
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Hòn đất (Anh Đức) - Phần 3
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Hòn đất (Anh Đức) - Phần 2
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Hòn đất (Anh Đức) - Phần 1
Nghe | Thêm vào playlist
+ Đọc truyện đêm khuya - 23/08/2014
Nghe | Thêm vào playlist
+ Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 8 (hết)
Nghe | Thêm vào playlist

CÁC TIN KHÁC

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 7 - (25/08/2014)

Đọc truyện đêm khuya - 16/08/2014 - (19/08/2014)

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 6 - (19/08/2014)

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 5 - (19/08/2014)

Đọc truyện đêm khuya - 09/08/2014 - (11/08/2014)

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 4 - (11/08/2014)

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 3 - (11/08/2014)

Đọc truyện đêm khuya - 02/08/2014 - (05/08/2014)

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 2 - (05/08/2014)

Truyện dài: Đồng đội tôi (Ngọc Thị Kẹo) - Phần 1 - (05/08/2014)

Trở về   Xem tiếp
Xem tin từ ngày   
 RADIO ONLINE
 
Thứ ba, 23-09-2014
Playlist của bạn

LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743