ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 7
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 6
Nghe | Thêm vào playlist
+ Đọc truyện đêm khuya - 12/07/2014
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 5
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 4
Nghe | Thêm vào playlist
+ Đọc truyện đêm khuya - 05/07/2014
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 3
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 2
Nghe | Thêm vào playlist
+ Đọc truyện đêm khuya - 28/06/2014
Nghe | Thêm vào playlist
+ Tiểu thuyết: Ngọc trong đá (Nguyễn Đông Thức) - Phần 1
Nghe | Thêm vào playlist

CÁC TIN KHÁC

Tiểu thuyết: Con đường xuyên rừng (Lê Văn Thảo) - Phần 4 (hết) - (02/07/2014)

Đọc truyện đêm khuya - 21/06/2014 - (24/06/2014)

Đọc truyện đêm khuya - 14/06/2014 - (24/06/2014)

Tiểu thuyết: Con đường xuyên rừng (Lê Văn Thảo) - Phần 3 - (24/06/2014)

Tiểu thuyết: Con đường xuyên rừng (Lê Văn Thảo) - Phần 2 - (24/06/2014)

Tiểu thuyết: Con đường xuyên rừng (Lê Văn Thảo) - Phần 1 - (24/06/2014)

Đọc truyện đêm khuya - 07/06/2014 - (09/06/2014)

Tiểu thuyết: Búp sen xanh (Sơn Tùng) - Phần 10 (hết) - (09/06/2014)

Tiểu thuyết: Búp sen xanh (Sơn Tùng) - Phần 9 - (09/06/2014)

Tiểu thuyết: Búp sen xanh (Sơn Tùng) - Phần 8 - (09/06/2014)

Trở về   Xem tiếp
Xem tin từ ngày   
 RADIO ONLINE
 
Thứ sáu, 25-07-2014
Playlist của bạn

LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743