ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
18:03 18/04/2013
Hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật hải quan sửa đổi
 
(VOH) - Tại TPHCM, Bộ Tài chính phối hợp cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo Luật hải quan sửa đổi vào sáng 18/4. Hội nghị thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia.

Luật hải quan sửa đổi gồm có 9 chương, 112 điều, trong đó giữ nguyên 33 điều của Luật hải quan hiện hành, sửa đổi 44 điều và bổ sung 35 điều mới.

Theo đó, có hai nhóm vấn đề sửa đổi quan trọng, đó là về cải cách thủ tục hải quan, hiện đại hóa quản lý hải quan, nội luật hóa các cam kết quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập và tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hoạt động quản lý hải quan, tăng cường bảo vệ an ninh quốc gia và an ninh kinh tế nhằm phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, gian lận thương mại.

Các nội dung sửa đổi này cũng xuất phát từ yêu cầu hội nhập quốc tế sâu rộng, tạo hành lang pháp lý cho hiện đại hóa hoạt động hải quan.


Hội nghị lấy ý kiến Doanh nghiệp về dự thảo Luật Hải quan sửa đổi. Ảnh: Tintuc.

Hội nghị tiếp thu 23 ý kiến đóng góp cho dự thảo Luật hải quan sửa đổi. Hầu hết ý kiến đóng góp của doanh nghiệp đều xoay quanh các vấn đề về thủ tục hải quan điện tử, rút ngắn thời gian hoàn thành thủ tục của cơ quan hải quan, thực hiện cải cách thủ tục hành chính hải quan theo hướng công khai minh bạch, hiệu quả, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu hàng hóa.

Mỹ Trang
 RADIO ONLINE
 
Thứ tư, 01-10-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743