ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM

Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM
The Voice Of HCM City People
Tìm kiếm
 
08:33 23/09/2010
Kênh Giao thông Đô thị trên làn sóng FM 95,6 MHz của Đài TNND TPHCM
 
(VOH) - Bắt đầu từ ngày 23/09/2010, Đài TNND TPHCM phát thanh kênh Giao thông Đô thị trên làn sóng FM 95,6 MHZ với thời lượng phát sóng là 18 giờ/ngày, từ 5h30 đến 23 giờ.

Kênh Giao thông Đô thị  của Đài TNND TPHCM phát trên làn sóng FM 95,6 MHZ bắt đầu từ ngày 23/09/2010.

Mọi liên hệ với kênh Giao thông Đô thị xin gọi số (08) 38.22.11.88

VOH
 RADIO ONLINE
 
Thứ ba, 23-09-2014
LỊCH PHÁT SÓNG
Đài Tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Phát trên ba làn sóng AM 610Khz - FM 99.9Mhz - FM 95.6Mhz
Số 03 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
Tel: (84.8) 38225933 - 39104379 - Fax: (84.8) 38298743